We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

Patryk Zając, M.A.

E-mail: patryk.zajac@uw.edu.pl

Office hours: please send me an e-mail

 

Profiles:

ORCID

Google Scholar

Academia.edu

ResearchGate

LinkedIn

 

Research areas

Hausa language and culture, paremiology, Arabic influences in African languages

List of publications

 

Academic degrees

2015, B.A. in African studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw: „Handel w języku i kulturze Hausa” [Commerce in Hausa language and culture], supervisor: prof. Nina Pawlak.

2017, M.A. in African studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw: „Słowa klucze kultury w przysłowiach hausa” [Culture key words in Hausa proverbs], supervisor: prof. Nina Pawlak.

2018, B.A. in Arabic studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw: „Wyrazy funkcyjne pochodzenia arabskiego w języku hausa” [Function words of Arabic origin in Hausa], supervisor: prof. Janusz Danecki.

 

Functions and activities

Member of the Polish African Studies Society (PTAfr).

Editorial secretary of the journal „Studies in African Languages and Cultures”.

Editorial secretary of the journal „Journal of Language Modelling”.

 

Research projects

February 2019 – field research task “Hausa Proverbs in Political Discourse” conducted in Abuja, Nigeria. The task was co-financed by Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw.

 

Conferences with papers

2016, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 30-31 maja 2016 r., referat: Maganar Kano – Larabci! Wybrane zagadnienia zapożyczeń arabskich w języku hausa.

2017, VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 22-24 maja 2017 r., referat: Wizerunek Boga oraz relacje między Bogiem a człowiekiem w przysłowiach nigeryjskiego ludu Hausa.

2018, VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 28-30 maja 2018 r., referat: Zastosowanie teorii metafory Lakoffa i Johnsona w paremiologicznych badaniach porównawczych na przykładzie przysłów w języku hausa i polskim.

2018, V Kongres Afrykanistów Polskich, Huta Szklana – Święty Krzyż, 23-25 kwietnia 2018 r., referat: O przekazie uniwersalnym tekstów kultury na podstawie przysłów w języku hausa i polskim.

2018, 3rd SyWAL2018 (międzynarodowa), 26-29 września 2018, referat: Cross-linguistic equivalence of set phrases with culturally relevant key words. Contrastive analysis of Hausa proverbs in regard to their Polish and English counterparts.

2018, Konferencja „Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych”, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opole 18-19 października 2018, referat: Ekwiwalencja przysłów hausa i polskich.

2018, VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 7-9 maja 2019 r., referat: Funkcjonowanie przysłów hausa jako tytuły-morały. Na przykładzie tytułów opowieści zebranych w dziele „Magana jari ce” ‘Skarb w słowach zaklęty’ Abubakara Imama.

2018, International conference „10th Biennial International Colloquium on the Chadic Languages” Asia-Afrika Institute, Hamburg University, October 3-6, 2019, paper: Hausa Proverbs in Press Language during Nigeria 2019 General Elections.

2020, „International Conference on Hausa within Chadic Studies in Honour of Professor Nina Pawlak”, Department of Nigerian Languages and Department of Linguistics and Foreign Languages, Bayero University, Kano, Nigeria, 7th – 8th of January 2020, paper: The pragmatic functions of the marker “to” in Hausa. A case study of BBC radio conversations.

2020, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Afryka w językach – języki w Afryce” [Africa in languages – languages in Africa]”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (online), 23.07.2020 r., referat: Wpływ języka arabskiego na rozwój składni języka hausa.

2021, VI Kongres Afrykanistów Polskich, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (online), 20.04.2021 r., referat: Tradycyjne hausańskie widowisko sportowe dambe w ramach sesji „Afryka Zachodnia. Region Gwinejski (Kultura i literatura)”.

2021, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Afryka w dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy [Africa during the COVID-19 pandemic. Facts and forecasts]”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (online), 24.06.2021 r., referat: Tanzania – the country that denier COVID-19. Dead presidents and Bongo Flava.

Lecturing

Hausa language and culture, African proverbs

 

Publications in press and on the Internet

„Zieg Heil pod palmami”, Focus Historia Ekstra 05/2021, s. 118-123.

„Szlachta rodem z Afryki”, Focus Historia 01/2022, s. 54-58.

„Libertaria: wyspiarska republika”, Focus Historia Ekstra 04/2021, s. 88-94.

„Wieża Babel” (współautorstwo), Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny (Polityka) 8/2020, s. 114-117.

„Masakra na Wybrzeżu”, Blog Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, 23/03/2016, http://blog.centruminicjatyw.org/2016/03/masakra-na-wybrzezu/.

„Nigeria to nie jest kraj dla szyitów”, Blog Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, 6/06/2016, http://blog.centruminicjatyw.org/2016/06/nigeria-to-nie-jest-kraj-dla-szyitow/.

„Trudny czas wyborów w Republice Konga”, 26/04/2016, Blog Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, http://blog.centruminicjatyw.org/2016/04/trudny-czas-wyborow-w-republice-konga/.

„‘Młodzież’ siejąca terror”, 13/04/2016, Blog Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, http://blog.centruminicjatyw.org/2016/04/mlodziez-siejaca-terror/.