We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

Research projects

Externally financed research projects (after 2001):

 • Iwona Kraska-Szlenk, Cultural Conceptualizations in Swahili language and literaturegrant NCN no. 2018/31/B/HS2/01114, 2019-2022. Investigators: Beata Wójtowicz, Izabela Romańczuk.
 • Beata Wójtowicz, Swahili dictionaries and their users, grant NCN MINIATURA 1, 2018.
 • Iwona Kraska-Szlenk, Multilingual Semantic Dictionary of Body Parts, grant NCN no. 2015/19/B/HS2/01573, 2016-2019. Lexicon website.
 • Iwona Kraska-Szlenk, Lexicon – Metaphor – Culture: Body and Conceptualisation of Notions in Languages of Europe, Africa, Asia, grant MNiSW, 2011-2013.
 • Beata Wójtowicz, Small Electronic Dictionary Swahili-Polish and Polish-Swahili, grant MNiSW, 2009-2011.
 • Nina Pawlak, Language of Emotions Symbolism in Cultures of Asia and Africa, grant MNiSW, 2007-2009.
 • Marta Jackowska-Uwadizu, The Games and Plays of Africa as a Tool of Intercultural Dialog in Early School Education, project is a part of “Development Education 2011” plebiscite organized by Minister of Foregin Affairs with cooperation with Minister of National Education adn Minister of Science and Higher Educatnion, 2011.
 • Joanna Mantel-Niećko, Socio-economic and Political Organisation of Ethiopian State in Modern Era, grant KBN, 2003-2006.
 • Beata Wójtowicz, General Linguistic and Lexicographic Basics of Swahili-Polish Dictionary’s Organisation, grant KBN, 2004-2005.
 • Hanna Rubinkowska, The Transfer of Power in Ethiopia 1916-1930, grant KBN, 2001-2002.

 

Completed Ph.D. Dissertations:

 • Patryk Zając, Kulturowe i dyskursywne cechy przysłów języka hausa w perspektywie porównawczej (Cultural and Discursive Properties of Hausa Proverbs in Comparative Perspective), supervisor: prof. Nina Pawlak, auxiliary supervisor: dr hab. Urszula Okulska-Łukawska, completed in 2023.
 • Izabela Romańczuk, Tożsamość kobiety we współczesnej prozie suahili pisarek z Tanzanii, supervisor: prof. Iwona Kraska-Szlenk, completed in 2022.
 • Maria Piotrowska, Zjawisko „Obamamanii”: obraz amerykańskiego prezydenta i jego polityki w kenijskim dyskursie prasowym w latach 2008-2016, supervisor: prof. Iwona Kraska-Szlenk, completed in 2022.
 • Ahmad Shehu, Body Part Terms in Fulfulde: A Cognitive Linguistics Approach, supervisor: prof. Iwona Kraska-Szlenk, completed in 2019.
 • Patrycja Kozieł, Kształtowanie się dyskursu feministycznego w literaturze hausa (Formation of the Feminist Discourse in the Hausa Literature), supervisor: prof. Nina Pawlak, completed in 2019.
 • Olga Frąckiewicz, The Image of African Language Structures in Nigerian Pidgin English, supervisor: prof. Nina Pawlak, completed in 2019.
 • Sabina Brakoniecka, Reforma islamu w północnej Nigerii według Społeczności Ludzi Sunny, Misji i Dżihadu, supervisor: dr hab. Ewa Siwierska, completed in 2018.
 • Martyna Rutkowska: The Heritage of Ethiopian literature and culture in writings and ideology of Rastafarians, supervisor: prof. Stanisław Piłaszewicz,  completed in 2018.
 • Jibril Shu’aibu Adamu: Traces of the Arabic literary tradition in modern Hausa Ajami poetry, supervisor: prof. Janusz Danecki, auxiliary supervisor: dr Izabela Will, completed in 2018.
 • Agnieszka Podolecka-Niewdana, supervisor: Prof. Janusz Krzywicki, completed in 2017.
 • Zuzanna Augustyniak: The evolution of marriage institution in the perspective of Ethiopian literature (1885-1974), supervisor: prof. Stanisław Piłaszewicz, completed in 2016.
 • Mariusz Kraśniewski: The picture of slavery in Hausa writings and relations of travelers, supervisor: prof. Stanisław Piłaszewicz, completed in 2013.
 • Miłosława Stępień: ‘Truth and reconciliation’ in English language novels of South African writers, supervisor: prof.  Janusz Krzywicki, completed in 2013.
 • Isa Yusuf Chamo: The changing codes of communication in Hausa films, supervisor: prof. Nina Pawlak, completed in 2012.
 • Marcin Krawczuk: Ethiopian history of Saint Rhipsime’s life: introduction, critical edition and translation with commentaries, supervisor: prof. Witold Witakowski, completed in 2011.

 

Ongoing Ph.D. projects:

 • Kinga Turkowska, Spór o przeszłość i przyszłość, czyli polityka historyczna w Etiopii w latach 1991-2012, supervisor: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW.
 • Monica Kahumburu, A cognitive-based approach to an analysis of emotion concepts in Swahili, supervisor: dr hab. Beata Wójtowicz.