Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Historia

Katedra Języków i Kultur Afryki kontynuuje i rozwija bogatą tradycję polskiej afrykanistyki, której głównym obszarem zainteresowań są języki, literatury i kultury społeczeństw afrykańskich.

Afrykanistyka jako odrębny kierunek uniwersytecki usytuowana jest w strukturach Wydziału Orientalistycznego (do 2008 r. – Instytutu) Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jedną ze specjalności regionalnych wielkiego obszaru kultur pozaeuropejskich. Powstała w latach 50. XX wieku, ale swój akademicki rodowód wywodzi ze znacznie starszej tradycji studiów etiopistycznych, których podwaliny w Uniwersytecie Warszawskim zbudował prof. Stefan Strelcyn. Katedra Semitystyki i Afrykanistyki, prowadząca dydaktykę i badania naukowe w zakresie afrykanistyki, powstała w roku 1969.

Afrykanistyka jako specjalność dydaktyczna funkcjonowała kolejno w ramach filologii orientalnej, kulturoznawstwa, a od roku 2005 – w ramach orientalistyki. Jest to kierunek o mocno ugruntowanej tradycji badań nad językami, który z czasem poszerzył  swój profil o badania nad historią, literaturą, zagadnieniami kulturowymi i społecznymi.

W Uniwersytecie Warszawskim studentów afrykanistyki kształci się zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim. Profil afrykanistyczny zaznacza się także na studiach doktoranckich, gdzie prowadzone są prace badawcze w ramach dyscyplin naukowych językoznawstwa i literaturoznawstwa. Oprócz doktorantów polskich, na trzecim etapie studiów kształcą się również studenci z Afryki.

Katedra Języków i Kultur Afryki podtrzymuje wieloletnią tradycję dydaktyki i badań w zakresie języków: amharskiego, hausa i suahili. Prowadzi trzy ścieżki specjalizacyjne, łączące naukę języków z całym zespołem zagadnień odnoszących się do obszaru językowego, odpowiednio Afryki Północno-Wschodniej, Afryki Zachodniej i Afryki Wschodniej, a także Afryki jako całości.

Stałą wizytówką Katedry (wcześniej Zakładu) jest czasopismo Studies in African Languages and Cultures (do 2018 r. Studies of the Department of African Languages and Cultures), które ukazuje się nieprzerwanie od 1984 r.

Historię Katedry dokumentują także wydawane okresowo w przeszłości broszury informacyjne w języku angielskim na temat jej pracowników i prowadzonych przez nich badań, które pobrać można poniżej:

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 1984-85

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 1985-87

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 1987-89

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 1993-94

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 1994-96

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 1997-98

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 1999-02

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 2003-05

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 2006-08

Katedra Języków i Kultur Afryki w latach 2009-13

Historia studiów etiopistycznych w Polsce (po angielsku)

 

Galeria zdjęć dokumentujących historię afrykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim od lat 60-tych